Politica GDPR

Care este temeiul legal pe baza căruia folosim informațiile despre dvs?

Motivul procesării Datelor Personale ale Clientului este in primul rand necesitatea de a îndeplini contractul la care este parte sau necesitatea de a lua masuri la cererea acestuia înainte de încheierea Contractului (art.6 alin.1 litera b) a GDPR). Aceasta se aplica in principal Datelor cu Caracter Personal indicate in formular completat la înregistrarea unui Cont, plasarea Comenzilor si încheierea unui Contract de Vânzare sau efectuarea unei Rezervări in Magazinul Online, precum si când va abonați la newsletter. De asemenea, in cazul Datelor Personale furnizate in legătură cu reclamația Clientului, baza legala pentru prelucrarea acestora este necesitatea de a executa/asista contractul de vânzare a bunurilor reclamate.

In cazul operatiunilor de prelucrare a datelor pentru scopurile de marketing mentionate, cu exceptia celor care sunt realizate in cadrul newsletter-ului, care functioneaza conform unui regulament, baza pentru o astfel de prelucrare este indeplinirea obiectivelor care decurg din interesele justificate legal, realizate de Administrator sau de partenerii sai (art.6 alin.1 lit.f) din GDPR) la care in acest caz partenerii nu participa la procesarea datelor Clientului. Pe de alta parte, in masura in care partenerii Administratorului pot avea acces direct la aceste informatii – baza legala pentru o astfel de prelucrare este consimtamantul voluntar dat de Client (articolul 6 pct.1 lit.a) GDPR). Pe de alta parte, prezentarea, crearea, atribuirea si realizarea anunturilor, ofertelor sau promotiilor (reduceri) dedicate unui anumit Client, care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilarea, adaptata, in masura posibilului, preferintelor acestuia, se bazeaza pe un consimtamant voluntar al Clientului (art.6 alin.1 lit.a) din GDPR). Totusi, acest lucru se aplica numai Clientilor majori.

In celelalte (alte) scopuri, Datele Personale ale Clientului pot fi procesate pe baza:

  • consimțământului exprimat voluntar – de exemplu, din partea persoanelor care participa la concursuri (art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR);
  • legislației aplicabile – atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului, de exemplu atunci când, pe baza reglementarilor fiscale sau contabile, Administratorul decontează contractele de vânzare încheiate (art. 6 alin.1 lit. c) din GDPR);
  • scopurilor indispensabile, altor decât cele menționate mai sus, care rezulta din interesele legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, in special pentru a determina, pretinde sau apăra revendicări, să efectueze corespondenta cu Clienții, inclusiv prin intermediul formularelor de contact (inclusiv acordarea răspunsurilor la mesajele Clienților), a analizelor de piață si a celor statistice (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR);